Privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

1. Beheer
Deze website staat onder beheer van Ringphone bvba. De contactgegevens zijn te vinden op www.ringphone.com. Ringphone bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Alle gegevens worden bewaard op beveiligde servers en europese datacenters.

3. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Disclaimer
Dokter Vanspauwen en Ringphone bvba zijn gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor patiënten en klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een afspraak maakt via deze website.

1. Gegevens die door de patiënten en klanten verstrekt worden
de gegevens verstrekt door de patiënten en klanten worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van afspraken
1b Het sturen van één of meerdere mails of sms’en die betrekking hebben op een geboekte afspraak.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de patiënten en klanten zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens verstrekt door de patiënten en klanten worden op beveiligde servers en Europese datacenters opgeslagen. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling, het beperken van toegang (toegangscontrole) tot bepaalde ruimtes,….

4. Opvragen, wijzigen en schrappen van gegevens
De patiënten en klanten hebben te allen tijde het recht hun verstrekte gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor terecht op privacy@ringphone.be

5. Bewaartermijn
Gegevens van bezoekers worden 26 maanden bijgehouden en zijn geanonimiseerd. Gegevens die door de patiënten en klanten verstrekt worden, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak worden tot 5 jaar na de laatst gemaakte afspraak bijgehouden.